ECCO ZARMA TOUR 2 SLIM-LOK GOLF SPIKES

950,000₫
Màu sắc

ECCO ZARMA TOUR 2 SLIM-LOK GOLF SPIKES là sản phẩm thay thế  đinh dành cho các dòng giày golf với hệ thống đinh Champ. 

  • Đảm bảo cung cấp các hiệu năng cần có trong hệ thống đinh Champ Slim Lok
  • Dễ dàng và nhanh chống sử dụng cho việc thay thế hoặc lắp ráp.
  • Thiết kế hai vòng răng xoay tăng cường sự bền bỉ và chặc chẽ khi lắp ráp.
ECCO ZARMA TOUR 2 SLIM-LOK GOLF SPIKES – ECCO VIETNAM